Marka İletişimi Nedir? Neden Önemlidir? | Marka İletişiminde Temel Unsurlar

Marka İletişimi Nedir? Neden Önemlidir? | Marka İletişiminde Temel Unsurlar

Marka Nedir?

Yazıma öncelikle markanın ne olduğunu tanımlamakla başlamak istiyorum. Çünkü toplumda marka, olduğundan çok daha sığ bir biçimde alglanıyor. Benim tanımımla Marka; insanların zihninde nasıl kaldığınızdır. Bir E-Ticaret işletmesi olun, bir sivil toplum kuruluşu olun, bir siyasi kişilik olun veya herhangi bir kişi olun hiç farketmez, insanların perspektifindeki siz, sizin markanızdır. Bu nedenle önemli olan ve yapmanız gereken, sizin kendinizi nasıl gördüğünüze değil, kendinize müşterinizin gözünden odaklanmaktır.

Genel tanımına bakacak olursak marka; bir işletmenin ürünlerini ve hizmetlerini tanımlayan bir semboldür. Marka, bir işletmeninin imajıdır. Öte yandan Vikipedi’ye göre marka;

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka İletişimi Nedir?

Marka iletişimi, bir işletmenin müşterileri, tüketicileri ve diğer paydaşları ile nasıl iletişim kuracağını ve bu iletişimin nasıl olması gerektiğini belirler. Güçlü bir marka iletişimi, işletmenin hedef kitlesine ulaşmasını, müşteri sadakatini artırmasını ve marka değerini yükseltmesini sağlar.

Ayrıca işletmenin satışlarını artırmak ve müşteri sadakatini sağlamak için çok önemlidir. Müşteriler, marka ile bağ kurduklarında, ürünün fiyatı rakibine göre daha pahalı bile olsa o markanın ürünlerini ve hizmetlerini tercih etme eğilimindedirler. Bu, markanın pazardaki gücüne ve değerine bağlıdır. Örneğin, bir marka müşterilerine çabuk ve profesyonel bir şekilde cevap veriyorsa, marka değeri buna önem veren kitlenin gözünde artacaktır.

Marka İletişiminde Nike Örneği

Bugün ayakkabı dediğimizde aklımıza gelen ilk üç markadan birisi Nike’tır.

Nike, marka iletişimine ciddi derecede önem veren güçlü bir markadır. Nike, genç, aktif insanları hedefleyen reklamlar yayınlar ve hedef kitlesine uygun sloganlar kullanır. “Just Do It” sloganı, Nike’ın hedef kitlesine hitap eden, motive edici bir slogandır. Ayrıca, yine hedef kitlesine uygun, modern ve sportif ambalajlar kullanır. Nike, müşteri sadakatine oldukça önem verir. Tüm bu iletişim çalışmaları Nike’ın, bugün kendi pazarında neden bu kadar güçlü olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor.

Marka İletişimi Neden Önemlidir?

İlk paragrafta da bahsettiğim gibi; Marka iletişimi, markanızın satışlarını artırmak ve müşteri sadakatini sağlamak için çok önemlidir. Müşteriler, markanız ile bir bağ kurduklarında, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tercih etme eğilimindedirler. Ayrıca marka iletişimi markanızın imajını yaratır ve korur. Bir marka, müşterilerine güven verirse, müşteriler onun ürünlerini ve hizmetlerini daha yüksek olasılıkla tercih edecektir.

Marka İletişiminde Temel Unsurlar

  1. İşletmenin Vizyonu ve Misyonu: İşletmenin ne amaçla var olduğunu, neyi hedeflediğini ve neyi temsil ettiğini belirleyen vizyon ve misyonunun anlaşılır ve samimi bir şekilde aktarılması önemlidir.
  2. Marka Kimliği (Kurumsal Kimlik): Marka kimliği, işletmenin logo, renkler, tipografi gibi tasarım elemanlarının yanı sıra, işletmenin nasıl düşündüğünü, nasıl davranış sergilediğini ve nasıl değer yarattığını belirleyen öğelerdir. Marka kimliği, müşterilerin işletmeyi tanımasını ve anlamasını sağlar.
  3. İletişim Kanalları: İşletme, müşterilerine nasıl ulaşacağını seçtiği iletişim kanallarının doğru seçimi önemlidir. Örneğin, sosyal medya, e-posta, telefon, web sitesi gibi farklı iletişim kanallarının hepsi farklı amaçlar için kullanılabilir.
  4. İçerik: İşletmenin paylaştığı içerik, müşterilerin işletmeyi anlamasını ve işletme hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Önemli olan, doğru içerikleri, doğru zamanda, doğru iletişim kanalları üzerinden paylaşmaktır.
  5. Müşteri İlişkileri: İşletmenin müşterileriyle olan ilişkisini yönetme sürecidir. Müşteri ilişkileri, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamaya, onları memnun etmeye ve onlarla iletişim kurmaya yönelik faaliyetlerdir ve marka iletişiminde en önemli unsurlardan birisidir.
  6. Etik İletişim: İşletmenin müşterilerine, çalışanlarına ve diğer paydaşlarına karşı dürüst, saygılı ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen bir iletişim anlayışına sahip olması önemlidir.
  7. Ölçüm ve Değerlendirme: İşletmenin marka iletişimi stratejisinin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek için gereken araçların kullanılması önemlidir. Örneğin, web sitesi ziyaretçi sayısı, sosyal medya takipçi sayısı gibi verilerin izlenmesi ve bu verilere göre iletişim stratejisinin güncellenmesi önemlidir.

Sonuç olarak, marka iletişiminde temel unsurlar, işletmenin hedef kitlesine nasıl ulaşacağını, marka kimliğini nasıl yansıtacağını, iletişim kanallarını nasıl seçeceğini, içeriğini nasıl oluşturacağını ve müşteri ilişkilerini nasıl yöneteceğini belirler. Güçlü bir marka iletişimi, işletmenin hedef kitlesine ulaşmasını, müşteri sadakatini artırmasını ve marka değerini yükseltmesini sağlar.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

İlgili Yazılar
Yorum Bırakın

Your email address will not be published.Required fields are marked *