Neden Pop Müzik Dinleriz?

Neden Pop Müzik Dinleriz?

Bu yazım, üniversite 4. sınıf ödevim olan “Popüler Kültür ve Pop Müzik” başlıklı çalışmamı içermektedir. Tüketim kültüründe insan davranışını etkileyen ana unsurlardan birisi olan müzik sektöründe pop müziği ele alacağım. Bunun için sırasıyla popüler kültür ve hızlı yaşam başlıklarını incelememiz gerekiyor.

Popüler Kültür

Popüler Kültür veya Pop Kültürü, 20. yüzyıldan sonra özellikle toplumsal modernleşme ile toplu kültür olarak yayılan, kavram olarak kültürel gelişmeleri ve günlük uygulamaları kapsamakta, aynı zamanda genel ve tarafsız olarak eski halk kültürü kavramı yerine geçmekte. Popüler kültür daha çok bir alan jargonu iken, pop kültürü daha çok ortam jargonu olarak kabul görmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise, popüler kültür kavramının tanımı “isim; belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü” olarak açıklanmıştır.

Neden Popüler Kültür?

Kapitalist sistemlerde bir ürünün (hiç fark etmez; günümüzde tükettiğimiz, vakit geçirdiğimiz soyut veya somut tüm olgular ürün olarak tanımlanabilir.) fiyatından ziyade, ürünün satılma hızı, sürekliliği, üretim maliyetlerinin düşük olması gibi etkenler daha önemli olmaktadır. Bu etkenlere bağlı olarak işgücü maliyetlerinin düşürülmesi gerekir ki, ürün daha ucuza çok daha hızlı bir şekilde satılabilsin. Hız, bu başlıktaki ana kavramımız.

Hızlı Yaşamak

Çevremizdeki her şeyin gün geçtikçe hızlanmaya başladığı günümüzde kapitalizmin bir gereği olarak insanların da buna ayak uydurması gerekiyor.

“Çünkü, hızlı yaşayan insan az düşünür, çok tüketir. Bu nedenle hız kapitalizm için elzemdir.”

Türkiye’de 2008 ve 2018 yıllarında dinlenilen müzik türleri. Kaynak: Konda

Pop Müzik

Pop müzik, 1950’lerin ortalarında ABD ve İngiltere’de ortaya çıkmış bir popüler müzik türüdür.

Pop müzik, müzik listelerinde en çok karşılaşılan müzik türüdür. Pop müziği meydana getiren bazı öğeler urban, dans, rock, Latin ve country gibi türlerden ödünç alınsa da bu müzik türünü tanımlayan temel öğeler de vardır: Pop müzik parçaları genellikle kısa veya orta uzunlukta, basit formatta yazılmış, parça içinde aynı ezgilerin tekrarlandığı ve hook’ların sıkça kullanıldığı parçalardır.

Pop Müzik neyi amaçlar?

Pop müzik; gerek ritimleri ve melodileri, gerekse sözleriyle dinleyici kitlesine dinlerken düşünmeyi azaltıp, daha fazla hareket etmesini içten içe empoze eder.

Bunu nasıl başarır?

Müzik, beynin bütün sinir yolları boyunca etkide bulunarak, bir kişinin enformasyonu işlemeyi, duyguları deneyimlemeyi ve ifade etmeyi, dili kullanmayı, ötekilerle ilişki kurmayı ve hareket biçimini değiştirir.

Müzik, depresyon ve kaygı belirtilerini azaltmak da dahil, uzun dönemli davranışsal ve duygusal değişimlere destek olabilir. Müziğin fizyolojik etkileri arasında, dopamin gibi duygudurumu yükseltici kimyasalların salınmasını tetikleme ve kalp atışını yavaşlatma gibi etkiler sayılabilir.

Ritimleri

Pop müzik ritimleri genellikle çok basit iki sesten oluşur ki, bu sesler insanlarda hareket etme dürtüsü yaratır. (Adım atmak gibi, nefes almak gibi.) Adımlarımızı belirli bir ritimle atar, nefeslerimizi belirli bir ritme göre alıp veririz. Kısacası bu ritimler bizlere devamlı hareket halinde kalmamızı içten içe empoze ediyor, bizi hep zinde tutma amacıyla yazılıyor. Dolayısıyla daha hızlı yaşamamızı sağlıyor.

Melodileri

Günümüz müzik melodileri artık eski geleneksel yöntem olan ritim ve sözlere bağlı olan nota düzeni ile hazırlanmıyor.

Yaklaşık on sene öncesine kadar, şarkı için bir söz yazılırdı, bu söz önce bestelenir, ardından notaları çıkarılarak bütün bir şarkı elde edilmiş olurdu.

Şimdi ise; zaten hazırda olan iki sesli ritim kalıbı üzerine eklenen alakasız notalar ve enstrümanlar ile müzik hazırlanır, daha sonra bu müzik ritmiyle uyumlu sıkıştırılmış ve uydurulmuş sözler dizisi yazılır. Bu metot müzik üretiminin ciddi bir derecede hızlanmasına katkı sağlamaktadır. Öte yandan günümüzde şarkıların ömrü yaklaşık 4–6 ay ile sınırlıdır. Bu süreden sonra bu şarkıların sözlerini bile hatırlamayız ve unutulur gider. Bu da bize müthiş bir tüketme hızı, yeni şarkılar içinse sabırsızlık hissi vermektedir.

Sözleri

Pop müzik şarkılarında kafiyeli sözlere, sürekli tekrarlanan ezgilere ve yüksek bir tempoya sıklıkla yer veriliyor. Şarkıların dinleyicinin diline takılması için bu noktalara özellikle dikkat ediliyor.

Not: Yazımda ele aldığım teoriler üniversite hayatım boyunca öğretmenlerim ve tüm eğitim kaynaklarımın yol göstericiliğinde ortaya koyduğum teorilerdir. Lütfen karşı görüşlerinizi benimle yorumlarda tartışmaktan çekinmeyin.

Sağlıklı günler dilerim.

Kaynaklarım:

İlgili Yazılar
Yorum Bırakın

Your email address will not be published.Required fields are marked *